4 Mayıs 2015 Pazartesi

Basın Kartı nedir?

4 Mayıs 2015 Pazartesi
Basın kartı, yerli basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarına, yabancı basın- yayın organlarının Türk uyruklu mensuplarına ve Basın Kartı Yönetmeliğinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan personeline, gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya yabancı bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına Türkiye’de mukim veya mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye’yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecilere verilen resmî nitelikte bir kimlik belgesi olarak tanımlanıyor.

Sarı Basın Kartı, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce belli koşulları ve yasal bekleme sürelerini yerine getiren gazetecilere Basın Kartları Komisyonu tarafından verilen bir kart olarak tanımlanabilir. Sarı basın kartı saahiplerinin gazeteci olduğunu belgeler ve nüfus cüzdanı yerine de kullanılabilir. Devletin bütün kuruluşu bu kartı tanıyor.

Bütün şartları yerine getiren gazeteciler için yılda üç seferden az olmamak kaydıyla bir komisyon toplanıyor. Bu komisyonun adı Sarı Basın Kartı Komisyonu. Gazetecilerin mesleki geçmişleri ve gazeteci olup olmadıklarına bakılıyor. Ardından oylama ile bu kart hakedenlere veriliyor.

Basın kartı almak isteyen basın çalışanlarının taşıması gereken özellikler

-18 yaşını bitirmiş olmak

-En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak

-Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak

-Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilen suçlardan veya bu suçlara teşvik ve tahrikten hüküm giymemiş olmak

-5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olmak

-Gazetecilikle birleşebilen işler dışında ücretli veya ücretsiz bir işte çalışmamak

- Mesleğini sürekli icra etmek

- Çalıştığı yayın organının Basın Kartı Yönetmeliğine uygun olması

İnternet haberciliği yapanlara da basın kartı verilmesi ile ilgili haberler bir ara medya gündeminde sıkça yer almıştı. Henüz haber sitelerinde çalışan kişiler için bir basın kartı uygulaması yok. Yakın gelecekte internet gazeteleri için de basın kartı ile ilgili bir yönetmelik düzenlenirse online haberciliğe ilgi daha da artabilir. Basın kartı günümüzde birçok kişi tarafından prestij amaçlı kullanılıyor. İşini hakkıyla yapan, gazetecilik ve habercilik ile ciddi anlamda uğraşan ve bu işten ekmek yiyen herkes gazeteci. Basın kartı sahibi olup olmamak bu kadar büyütülmemeli. Gerekli şartlar sağlandığında zaten basın kartı sahibi olunur. Öncelik gazeteciliğin kaliteli ve daha iyi şartlar altında yapılabilmesi. Cebinde basın kartı taşıyıp da gazetecilik ile ilgisi olmayan kişiler de var.

Bilgi paylaştıkça güzel, paylaşır mısınız?


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Medya İstasyonu - Blog Yazarlığı, İçerik Pazarlama, Tanıtım Yazısı, Blog açmak, Haber Sitesi Kurmak Haber Sitesi kurmak ·